Model: MTD09.0.50
Kod producenta: MTD09.0.50
Waga produktu: 3.0000 kg
Wysyłka od: 8.49 zł
Producent: Model Technics
Poinformuj mnie gdy produkt będzie dostępny

Nitrometan 0,5 l

Stosowany do wzbogacania paliwa modelarskiego
 Zawartość CH3NO2: 99,95%. 

   Zalecenia i ostrzeżenia.
  • Paliwo trzymaj z dala od źródeł ciepła i ognia.
  • Paliwo jest bardzo łatwo palne i wybuchowe.
  • Ciecz wytwarza opary, które mogą zapalić się w temperaturze równej lub wyższej temperaturze zapłonu a ta wynosi 21 C.
  • Paliwo jest toksyczne .
  • Stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie połknięcia lub wdychania z nieodwracalnymi efektami dla zdrowia.
  • Produkt pochłaniający wilgoć.
  • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
  • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.
  • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła.
  • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych

   
   
   

   

  Polecamy